Strict Standards: Declaration of action_plugin_searchtext::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /lib/plugins/searchtext/action.php on line 14

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /lib/plugins/searchtext/action.php:14) in /inc/auth.php on line 313

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /lib/plugins/searchtext/action.php:14) in /inc/actions.php on line 163
webapi:shipping.list [Shop Docs]

Dokumentacja techniczna

Metoda shipping.list

Pobiera listę metod dostaw

array call(string $session_id, "shipping.list", array($extended = false, $ranges = false, $payments = false, $shippings = ""))
Ta metoda wywoływana jest za pośrednictwem metody call

Parametry wejściowe

 1. extended (bool) - - czy zwrócić tylko listę identyfikatorów metod dostaw (false), czy tablicę, której wartościami są tablice asocjacyjne informacji o żądanych obiektach (true)
 2. ranges (boolean) - - czy zwrócić dodatkowo informacje o przedziałach wagowych/cenowych
 3. payments (boolean) - - czy zwrócić dodatkowo informacje o dowiązanych metodach płatności
 4. shippings

Wartość zwracana

 1. (array) - jeśli parametr extended ustawiony jest na false, zwracana jest tablica z identyfikatorami dostępnych obiektów.
 2. (array) - jeśli parametr extended ustawiony jest na true, zwracana jest tablica (wektor) o długości tablicy podanej jako czwarty parametr metody. Wektor składa się z tablic asocjacyjnych o strukturze:
  • ['shipping_id'] (int) - identyfikator metody dostawy
  • ['name'] (string) - nazwa metody dostawy
  • ['url'] (string) - adres url śledzenia paczki
  • ['description'] (string) - opis metody dostawy
  • ['cost'] (double) - ustalona stała cena dostawy lub 0, jeśli cena dostawy jest zalezna od wagi lub wartości zamówienia
  • ['lang_id'] (int) - identyfikator lokalizacji
  • ['depend_on_w'] (int[0/1/2]) - czy metoda dostawy jest zalezna od wartości zamówienia (2), czy od wagi (1), lub 0 jeśli metoda dostawy nie zależy od powyższych parametrów
  • ['tax_id'] (int) - identyfikator stawki podatkowej
  • ['max_weight'] (float) - maksymalna waga zamówionych produktów, jaką obsługuje metoda dostawy
  • ['free_shipping'] (float) - darmowa dostawa od podanej kwoty lub 0 w przypadku braku opcji darmowej dostawy
  • ['order'] (int) - priorytet brany pod uwagę przy szacowaniu kolejności wyświetlania metod dostawy
  • ['lang_id'] (int) - identyfikator lokalizacji
  • ['is_default'] (int[0/1]) - czy dostawa jest domyślną metodą dostawy
  • ['pkwiu'] (string) - PKWiU od metody dostawy
  • ['max_cost'] (double) - maksymalna wartość zamówienia obsługiwana przez tą metodę dostawy lub 0 w przypadku braku ograniczeń
  • ['active'] (int[0/1]) - czy dostawa jest aktywna
  • ['ranges'] (array) - tablica (wektor) składający się z tablic asocjacyjnych informacji o przedziałach wagowych/cenowych, zwracana tylko wtedy, kiedy parametr $ranges jest ustawiony na true. Tablice mają strukturę:
   • ['weight_id'] (int) - identyfikator przedziału
   • ['shipping_id'] (int) - identyfikator metody dostawy
   • ['from'] (double) - początek przedziału
   • ['to'] (double) - koniec przedziału (wartość 0 oznacza dodatnią nieskończoność)
   • ['price'] (double) - cena dostawy w danym przedziale
  • ['payments'] (array) - tablica, której wartościami są identyfikatory metod płatności dowiązanych do dostawy, zwracana tylko wtedy, kiedy parametr $payments jest ustawiony na true
Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku próby pobrania informacji o nieistniejąej metodzie dostawy, rzucany jest wyjątek z komunikatem shipping identified as id: {$id} does not exist
Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php
 
/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}
 
$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 
// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");
 
if ($session != null) {
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "shipping.list", 
        Array(true, true, true, // extended, ranges, payments
            Array(1, 7) // id dostaw
          )
      )
  );
 
  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
 
  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);
 
  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $item) {
      $shipping = (Array)$item;
 
      echo "Id metody dostawy: " . $shipping['shipping_id'] . "<br>";
      echo "Nazwa: " . $shipping['name'] . "<br>";
      // itp.
 
      echo "<br>Przedziały wagowe/cenowe:<br>";
      $ranges = (Array)$shipping['ranges'];
      foreach ($ranges as $r) {
        $range = (Array)$r;
        echo "Od: " . $range['from'] . ", ";
        echo "do: " . $range['to'] . ", ";
        echo "cena: " . $range['price'] . "<br>";
        // itp.
      }
 
      echo "<br>Płatności:<br>";
      $payments = (Array)$shipping['payments'];
      foreach ($payments as $paymentId) {
        echo "Id płatności: " . $paymentId . "<br>";
      }
 
      echo "<hr><br>";
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}
 
curl_close($c);
?>